Política de Privacitat

En MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS ens preocupem per la privacitat i la transparència. A continuació, vos indiquem en detall els tractaments de les dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.

Tractament de les dades d’assistents a esdeveniments

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS
Finalitat: Gestionar els assistents als esdeveniments i enviar invitacions a nous esdeveniments.
Legitimació: Consentiment de la persona interessada.
Destinataris: No es cediran dades a terceres parts, excepte obligació legal.
Drets: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que podeu exercir si vos adreceu a l’adreça del responsable del tractament: dpd@lamostradevalencia.com
Procedència: La pròpia persona interessada.

 

Informació completa sobre Protecció de dades

1. Qui és responsable del tractament de les vostres dades?

MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS. Q4601457G.
ABEN AL ABBAR, 7-46021 VALÈNCIA. +34 963 525 478 – Ext. 77189
dpd@lamostradevalencia.com

 

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

En MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades a fi de realitzar l’organització i gestió dels assistents als esdeveniments, així com realitzar l’enviament d’invitacions a nous esdeveniments que s’organitzen, inclòs, per via electrònica.

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

 

3. Durant quant de temps conservem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentres la persona interessada no sol·licite la supressió de les mateixes.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Vos indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Consentiment de l’interessat: Realitzar l’organització i gestió dels assistents als esdeveniments i realitzar l’enviament d’invitacions a nous esdeveniments que s’organitzen, inclòs, per via electrònica.

 

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No es cediran dades a terceres parts, excepte obligació legal.

 

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7. Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si en MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS estem tractant, o no, dades personals que li concernisquen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats que van ser recabades. Igualment té dret a la portabilitat de les seues dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en eixe cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. en eixe cas MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podreu exercir materialment els vostres drets de la següent manera: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que podeu exercir si vos adreceu a l’adreça del responsable del tractament: dpd@lamostradevalencia.com

Quan es realitze l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interés legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seues dades amb eixa finalitat.
Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecte a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

En cas de sentir vulnerats els vostres drets en allò relacionat a la protecció de les vostres dades personals, especialment, quan no hàgeu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

8. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem en MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES
AUDIOVISUALS procedixen de: la pròpia persona interessada.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives
 • Adreces postals i electròniques.
 • Informació comercial.

 

Tractament de les dades del personal

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS
Finalitat: Gestionar la relació laboral
Legitimació: Execució d’un contracte. Compliment d’una obligació legal.
Destinataris: Estan previstes les cessions de dades a Agència Tributària, Seguretat Social i Mútua; Bancs i entitats financeres; Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).
Drets: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que podeu exercir si vos adreceu a l’adreça del responsable del tractament: dpd@lamostradevalencia.com
Procedència: La pròpia persona interessada.

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és responsable del tractament de les vostres dades?

MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS. Q4601457G.
ABEN AL ABBAR, 7-46021 VALÈNCIA. 962088072.
dpd@lamostradevalencia.com

 

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

En MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Gestió del personal; formació; prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions.

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

 

3. Durant quant de temps conservem les vostres dades?

Mentres es mantinga la relació laboral amb l’entitat i durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Vos indiquem la base legal per al tractament

 • Execució d’un contracte: Gestió de personal i formació.
 • Compliment d’una obligació legal: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions.

 

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Agència Tributària, Seguretat Social i Mútua, amb la finalitat de compliment amb les obligacions legals.
 • Bancs i entitats financeres, amb la finalitat de realitzar el pagament de les nòmines.
 • Fundación estatal para la formación en el empleo (Fundae), amb la finalitat de realitzar la gestió dels cursos bonificats.

 

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes les transferències de dades a tercers països.

 

7. Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si en MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS estem tractant, o no, dades personals que li concernisquen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seua supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats que van ser recabades. Igualment té dret a la portabilitat de les seues dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en este cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. En este cas, MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir adreçant-se a l’adreça del responsable del tractament: dpd@lamostradevalencia.com

Quan es realitze l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interés legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seues dades amb eixa finalitat.
Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

En cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que concerneix a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no hàgeu obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

8. Com hem obtingut les seues dades?

Les dades personals que tractem en MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS procedixen de: La pròpia persona interessada.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Informació comercial.
 • Dades econòmiques.

Es tracten les següents categories de dades especials: salut.

 

Tractament de les dades de potencials clients i contactes web

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS
Finalidat: Atendre les vostres sol·licituds i enviar-vos comunicacions comercials
Legitimació: Execució d’un contracte.
Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No es cediran dades a terceres parts, excepte obligació legal.
Drets: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que podeu exercir si vos adreceu a l’adreça del responsable del tractament: dpd@lamostradevalencia.com
Procedència: La pròpia persona interessada.

 

 

Informació completa sobre Protecció de Dades  

1. Qui és responsable del tractament de les vostres dades?

MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS. Q4601457G.
ABEN AL ABBAR, 7-46021 VALÈNCIA. 962088072.
dpd@lamostradevalencia.com

 

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

En MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre les seues sol·licituds i enviar-los comunicacions comercials, inclòs per via electrònica.

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

 

3. Durant quant temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·licite la seua supressió.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Vos indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució d’un contracte: Atendre la vostra sol·licitud.
 • Consentiment de l’interessat: Enviar-vos comunicacions comercials, inclòs per via electrònica.

 

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7. Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si en MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS estem tractant, o no, dades personals que li concernisquen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seua supressió
quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats que van ser recabades. Igualment té dret a la portabilitat de les seues dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en eixe cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. En este cas, MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podreu exercitar materialment els seus drets de la següent forma: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que podeu exercir adreçant-vos a l’adreça del responsable del tractament: dpd@lamostradevalencia.com

Quan es realitze l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interés legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seues dades amb eixa fi.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

En cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que concernix la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no hàgeu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

8. Com hem obtingut les seues dades?

Les dades personals que tractem en MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS procedixen de: La pròpia persona interessada.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.
 • Informació comercial.

 

TRATACTAMENT DE LES DADES DE PROVEÏDORS/ES

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS
Finalitat: Gestió de les relacions contractuals amb proveïdors/es. Interés públic.
Legitimació: Execució d’un contracte. Compliment d’obligacions legals.
Destinataris/es: Agència Tributària

Entitats financeres

Drets: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que podeu exercir si vos adreceu a l’adreça de qui n’és responsable del tractament: dpd@lamostradevalencia.com
Procedència: La pròpia persona interessada.

 

 

INFORMACIÓ COMPLETA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

 1. QUI ÉS RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES?

MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS. Q4601457G.
ABEN AL ABBAR, 7-46021 VALÈNCIA. 962088072.
dpd@lamostradevalencia.com

 

 1. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES VOSTRES DADES PERSONALS?

En MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar les relacions amn els i les proveïdors/es, permetre l’execució dels serveis contractats, inclòs per via electrónica.

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

 

 1. DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES VOSTRES DADES?

Les dades es conservaran mentre siga necessari per al desenvolupament i execució dels serveis contractats i se suprimiran quan complisquen els terminis de prescripció establerts per la normativa aplicable en cada cas.

 

 1. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES?

Vos indiquem la base legal per al tractament.

 • Execució d’un contracte: Atendre la vostra sol·licitud.
 • Consentiment de la persona interessada: Enviar-li comunicacions comercials, inclòs per via electrónica.

 

 1. A QUINS DESTINATARIS/ES ES COMUNICARAN LES VOSTRES DADES?
 • No es cediran dades a terceres parts, excepte per obligació legal.

 

 1. TRANSFERÈNCIES DE DADES A TERCERS PAÏSOS

No estan previstes les transferències de dades a tercers països.

 

 1. QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS QUAN ENS FACILITEU LES VOSTRES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si en MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS estem tractant, o no, dades personals que li concernisquen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seua supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats que van ser recabades. Igualment té dret a la portabilitat de les seues dades.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en este cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. En este cas, MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podreu exercitar materialment els vostres drets de la següent forma: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que podeu exercir adreçant-vos a l’adreça de qui n’és responsable del tractament: dpd@lamostradevalencia.com

Quan es realitze l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interés legítim de qui n’és responsable, la persona interessada podrà oposar-se al tractament de les seues dades amb eixa finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

En cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que concernix a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no hàgeu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 1. COM HEM OBTINGUT LES VOSTRES DADES?

Les dades personals que tractem en MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS procedixen de: La pròpia persona interessada.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.
 • Informació comercial.