AVÍS LEGAL

1. OBJECTE

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.lamostradevalencia.com, del qual és titular MOSTRA DE VALÈNCIA I

INICIATIVES AUDIOVISUALS (en avant, LA PROPIETÀRIA DEL WEB).

La navegació pel lloc web de LA PROPIETÀRIA DEL WEB vos atribuïx la condició d’USUARI del mateix i comporta la seua acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les condicions publicades en este avís legal, i advertix que estes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de LA PROPIETÀRIA DEL WEB, en eixe cas es procedirà a la seua publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de voler accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferits des d’este lloc web.

L’USUARI, a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’orde públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant LA PROPIETÀRIA DEL WEB o front a tercers, de qualsevol dany i perjuí que pogueren causar-se com a conseqüència de l’incompliment de l’esmentada obligació.

Qualsevol utilització distinta de l’autoritzada està expressament prohibida, i pot LA PROPIETÀRIA DEL WEB denegar-ne o retirar-ne l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

 

2. IDENTIFICACIÓ

LA PROPIETÀRIA DEL WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informa del següent:

 • La denominació social és: MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS
 • El CIF és: Q4601457G
 • El domicili social està en: PASSEIG DE L’ALBEREDA, 30 – 46023 –VALÈNCIA
 • Entitat pública empresarial adscrita a l’Ajuntament de València, CIF: P-4625200-C

 

3. COMUNICACIONS

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Tel: +34 963 525 478 – Ext. 77189
 • Email: info@lamostradevalencia.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i LA PROPIETÀRIA DEL WEB es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzen a través de qualsevol mitjà detallat anteriorment.

 

4. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, LA PROPIETÀRIA DEL WEB pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferits en la seua web a l’ompliment previ del formulari corresponent.

L’USUARI garantix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comunique a LA PROPIETÀRIA DEL WEB i serà l’única persona responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze.

L’USUARI es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de LA PROPIETÀRIA DEL WEB i a no utilitzar-los per a, entre d’altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia al terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’orde públic.
 2. Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, estropejar, interrompre o generar errades o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de LA PROPIETÀRIA DEL WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres persones usuàries al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LA PROPIETÀRIA DEL WEB presta els serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de LA PROPIETÀRIA DEL WEB o de tercers i, en el seu cas, extraure’n informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de LA PROPIETÀRIA DEL WEB o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altra persona usuària.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, de no ser que es compte amb l’autorització de la persona titular dels drets corresponents o això resulte legalment permés.
 7. Recabar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol tipus i comunicacions amb finalitats de venda o d’altres de naturalesa comercial sense que hi haja una sol·licitud i consentiment previs.

Tots els continguts del lloc web. com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constituïxen una obra la propietat de la qual pertany a LA PROPIETÀRIA DEL WEB, sense que puga entendre’s que es cedixen a les persones usuàries cal dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà d’allò estrictament necessari per a l’ús correcte del web.

En definitiva, les persones usuàries que accedisquen a este lloc web poden visualitzar-ne els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguen cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·len a servidors connectats a xarxes, ni siguen objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de LA PROPIETÀRIA DEL WEB, sense que puga entendre’s que l’ús o accés al mateix atribuïsca a la persona usuària cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no haja sigut expressament autoritzat per la persona titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre LA PROPIETÀRIA DEL WEB i el propietari o propietària del lloc web on s’establisca, ni l’acceptació i aprovació per part de LA PROPIETÀRIA DEL WEB dels seus continguts o serveis.

LA PROPIETÀRIA DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari done als materials posats a disposició en este lloc web ni de les actuacions que realitze en base als mateixos.

 

4.1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garantisca plenament l’accés a tots els continguts, ni la seua exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seua idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

LA PROPIETÀRIA DEL WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturales derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’haja accedit a través del lloc web o dels serveis que s’hi oferixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’orde públic, els usos del trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a mode exemplificatiu, LA PROPIETÀRIA DEL WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix LA PROPIETÀRIA DEL WEB declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobe fora d’este web i no siga gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en este web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altre sfonts susceptibles d’ampliar els continguts que oferix este lloc web. LA PROPIETÀRIA DEL WEB no garantix ni es responsbailitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggerix, convida o recomana la visita als mateixos, raó per la qual tampoc serà responsable del resultat obtingut. LA PROPIETÀRIA DEL WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de terceres parts.

 

4.2. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o una tercera part considere que existixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través d’este lloc web, hauran d’enviar una notificació a LA PROPIETÀRIA DEL WEB on s’identifiquen segudament i especifiquen les suposades infraccions.

 

4.3. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substituix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagen de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constituïxen l’únic instrument que dona fe de la seua autenticitat i contingut. la informació disponible en este lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

 

5. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent. La lengua utilizada será el valencià o el castellà.