FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

MOSTRA DE VALÈNCIA MEDITERRANEAN CO-PRODUCTION FORUM

DADES IDENTIFICATIVES


DADES DE CONTACTE


PROJECT DATA


MATERIALS PER ADJUNTAR


NOTA: Tots els documents s'han de presentar en anglès.

El pes total dels adjunts no podrà superar els 20Mb.


· Sinopsi llarga (1 pàgina)
· Bio-filmografia del director/a
· Motivació del director/a (statement)
· Semblança i filmografia de l'empresa/persona productora.
· Material sobre l' enfocament audiovisual: Imatges de referència, moodboard o similar per explicar els aspectes estètics de la pel·lícula.
· Opcional: Link a pel·lícules o treballs audiovisuals previs del director o directora.
· Opcional: Link a teaser del projecte o video-pitch del seu director/a.


· Tractament de la pel·lícula (màxim 10 pàgines) o, en cas que el rodatge ja s'haja iniciat, es pot incloure un link a la versió preliminar muntada (rough cut).


· Pressupost detallat del projecte.


· Pla de finançament estimat, amb indicació del percentatge que ja està cobert (15% com a mínim), que s'acreditarà amb una declaració signada (de la cadena de TV, productora, fons, etc).